BÁO GIÁ IPHONE NGÀY 28/08-->/04/2016 ( Khách lẻ cộng thêm 500k )

STT
Tên sản phẩm
Đơn giá
Xuất xứ
Tình trạng
Ghi chú
NOKIA NEW 100% (FULL BOX)
1
8800 ART GOLD
15T000
NOKIA
Còn hàng
NEW 100% FULL BOX
...IPHONE 6S...CPO...CHƯA ACTIVE
1
6S (16GB) ROSE
13T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S (64GB) ROSE
14T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
6S (16GB) GOLD
13T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
4
6S (64GB) GOLD
14T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
...IPHONE 6S+...CPO...CHƯA ACTIVE
1
6S+ (16GB) ROSE
15T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
6S+ (64GB) GOLD
15T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPHONE 6S + ....CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
1
6S + (64GB) ROSE
18T200
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
2
6S + (64GB) GOLD
18T200
Apple
Còn hàng
CHƯA ACTIVE ( FULL 12 THÁNG ) SEAL ZIN
IPHONE 6 - 6+....CPO...CHƯA ACTIVE
1
6+ (16GB) GOLD
11T300
APPLE
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 6+...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD
10T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6+ (16GB) WHITE
9T800
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
6+ (64GB) WHITE
11T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6+ (16GB) GRAY
9T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6+ (64GB) GRAY
11T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6+ (128GB) GRAY
11T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 6...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
8T800
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
2
6 (64GB) GOLD
10T100
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
3
6 (16GB) WHITE
8T600
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
6 (64GB) WHITE
9T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
5
6 (16GB) GRAY
8T300
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
6
6 (64GB) GRAY
9T700
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5S...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
4T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5S (32GB) GOLD
5T200
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5S (64GB) GOLD
5T500
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
4
5S (16GB) WHITE
4T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
5
5S(16GB)WHITE
4T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal ( zin All )
6
5S (32GB) WHITE
4T900
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
7
5S (32GB)WHITE
5T000
Apple
Còn hàng
Nguyên seal (zin all)
8
5S (16GB) GRAY
4T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
9
5S (32GB) GRAY
4T900
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
10
5S (64GB) GRAY
5T200
Apple
Còn hàng
Nguyên Seal
IPHONE 5...MỚI ACTIVE (Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5 (16GB) WHITE
3T400
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
5 (32GB) WHITE
3T700
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
3
5 (32GB) BLACK
3T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR 1... ACTIVE... ( Full Box ) BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR 1 (16GB) WHITE
6T600
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
2
AIR (16GB) BLACK
6T500
Apple
Còn hàng
Nguyên seal
IPAD AIR...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
AIR (16GB) WHITE
6T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
AIR (16GB) BLACK
6T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD MINI 2...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
MINI 2 (16GB) WHITE
5T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 3... 99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 3 (16GB) WHITE
4T100
APPLE
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPAD 4...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
IPAD 4 (16GB) WHITE
4T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
IPAD 4 (16GB) BLACK
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6+...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6+ (16GB) GOLD
9T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6+(64GB)GOLD
11T700
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
3
6+ (16GB) WHITE
9T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6+ (64GB) WHITE
11T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6+(64GB)WHITE
11T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
6
6+ (128GB) WHITE
11T900
Apple
Còn hàng
MAY KHONG ( vỏ zin )
7
6+ (16GB) GRAY
9T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
6+ (64GB) GRAY
10T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
9
6+ (128GB) GRAY
11T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 6 ...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
6 (16GB) GOLD
8T300
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
6 (64GB) GOLD
9T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
6 (16GB) WHITE
8T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
6 (64GB) WHITE
9T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
6 (16GB) GRAY
7T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
6
6 (64GB) GRAY
9T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
6 (64GB) GRAY
9T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (Vỏ Zin)
IPHONE 5S...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5S (16GB) GOLD
4T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5S (32GB) GOLD
4T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5S (64GB) GOLD
5T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
4
5S (16GB) WHITE
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
5
5S (16GB) WHITE
4T200
Apple
Còn hàng
MAY KHONG ( Zin All )
6
5S (32GB) WHITE
4T600
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
7
5S (16GB) GRAY
4T000
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
8
5S(16GB)GRAY
4T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG (zin all)
9
5S (32GB) GRAY
4T500
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
10
5S (64GB) GRAY
4T800
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
IPHONE 5...99% BẢO HÀNH 1 THÁNG
1
5 (16GB) WHITE
3T100
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
2
5 (32GB) WHITE
3T400
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
3
5 (32GB) BLACK
3T200
Apple
Còn hàng
MÁY KHÔNG
Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Chuyên Cung Cấp Iphone, Ipad Sỉ & Lẻ Tiêu điểm: 6S ĐÃ CÓ MẶT TẠI CỬA HÀNG HAINAMAPPLE 4.8 trên 268 Bình chọn

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/hainam/public_html/index.php:31) in Unknown on line 0